Hva er et menneske verdt?

av Fred Andersen

  • Kr 199,-

  •   Kr 349,-
Antall

Evolusjon og rasebiologi i et historisk perspektiv

Av Cand. Med. Fred Andersen

Vårt menneskesyn er igjen utfordret. Boken tar oss med på en skremmende reise gjennom historien med fokus på diskriminering av såkalt «mindreverdige» mennesker. Det er først og fremst minoritetene som blir fornedret. I vårt land er det samer, kvener og tatere. I andre land er det andre folkegrupper som har vært utsatt for overgrep. Og i alle land er jødene blitt forfulgt. Evolusjonsteorien og forskning innen rasehygiene fikk avgjørende betydning for utviklingen av den nazistiske ideologi.
Med et bredt kjennskap til medisinens historie og tilgrensende fagområder som antropologi, sosiologi og biologi, våger Fred Andersen å ta opp kontroversielle spørsmål, noe som gjør boken interessant og leseverdig.

Anbefalinger:

«Dette er en imponerende og viktig bok om menneskeverdet. Det er en bred gjennomgang av ideologier og livssyn, og hva disse har å si for synet på og behandlingen av mennesket.»
– Johannes Kleppa, tidligere redaktør i Dagen

«Tidligere generasjoner måtte også rydde opp i alvorlige problemer som slaveri, heksebrenning og rasisme. Vil vi makte å innse vår egen forakt for de uønskede og aller svakeste? Når Gud fjernes fra likningen om menneskeverdet, blir også vernet om den svake stående som menneskeskapt og blir
dermed også gjenstand for endring.»
– Steinar Thorvaldsen, professor ved Universitetet i Tromsø

«I en tid hvor vi er opptatte av biogenetisk forskning og kunstig intelligens og med Yuval Hararis svimlende perspektiver, trenger vi Fred Andersens analyse og etiske refleksjoner. Det er en bok for alle som er interessert i samfunnet vi lever i og historien som forteller oss hvem vi er blitt.»
– Guttorm Fløistad, professor emeritus i filosofi og idéhistore

Finnes også som e-bok

Om forfatteren

Cand.med. Fred Andersen (f. 1943) er fra Steigen kommune i Nordland. Han var distriktslege/kommuneoverlege i sin hjemstedskommune i 38 år og hadde i denne perioden også deltidsstillinger som universitetslektor, forsker og førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø. Han har vært førsteforfatter på en rekke vitenskapelige artikler i anerkjente nasjonale og internasjonale tidsskrifter om krybbedød, helsetjeneste og demens. Fra 2010 til 2018 arbeidet han som helsefaglig rådgiver og primærlege i det lulesamiske området. Han tok doktorgraden i medisin på Alzheimers sykdom i 2011 og ble i 2012 tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv for sitt samfunnsmedisinske arbeid og for sin forskning på demens. Forfatteren har alltid vært et utkantmenneske, opptatt av livets ukrenkelighet, av menneskeverdet og av de minstes og svakestes rettigheter. Denne boken er skrevet i perioden 2014–2018.

Anmeldelser: 

Dagen 20.03.19 Av Jon Kvalbein Klikk

Utdrag fra boken:

Er det aldri mulig å kombinere en akademisk og vitenskapelig virkelighetsforståelse med en ydmyk visjon om at der finnes noe mer – mellom himmel og jord – at man som akademiker kan ta innover seg all kunnskaps- og erfaringsbasert rasjonell innsikt, men samtidig ha en åpning for at det finnes en overordnet instans som har makt og myndighet til å sette vår rasjonalitet til side og selv ta styringen? Er det en uutholdelig tanke i vitenskapelig sammenheng, og i så fall, hvorfor er det slik?

Les utdrag fra boken her:

Bokdetaljer
Forfatter Fred Andersen
Forlag Ventura
ISBN 9788283650693
Innbinding Innbundet
Antall sider 328
Vekt 0,41

Skriv produktomtale

Merk: HTML blir ikke oversatt.
    Dårlig           Bra