• Ta ansvar i eige liv

Ta ansvar i eige liv

av Erling Thu

  • Kr 279,-

Antall

Ta ansvar i eige liv av Erling Thu

«I denne boka hjelper forfatteren oss til å løfte blikket og ta utgangspunkt i Gud og Hans evige plan. Ansvar og underordning kan bare forståes i lys av hvem Gud er. Derfor ber Paulus for de hellige at Gud må gi oss visdoms og åpenbarings Ånd, så vi lærer Gud å kjenne. Ut fradenne kjennskapen faller ting på rett plass. Denne boka kan hjelpe deg å navigere i urent farvann og leve et liv som er Herren verdig. Jeg har hatt privilegiet av å arbeide tett med forfatteren i flere tiår og vil gi både boka og forfatteren mine beste anbefalinger.»
Noralv Askeland – misjonær på Filippinene

«Det er eit imponerande og viktig arbeid Erling Thu presenenterer i denne boka. Imponerande fordi det er skrive på kort tid då debatten om temaet «underordning» har vore intens og ofte ganske overflatisk. Viktig fordi det femner så vidt og loddar så jupt. Kanskje kan boka synest for omfattande,  men eg trur det er godt at vi får sjå samanhengane i Guds ord og ikkje avgrensar til eitt snevert tema. Erling Thu viser kor gode Guds ordningar er for oss. Den som vil søke sanningane i Guds ord, får god
hjelp gjennom denne boka. Så er det forfriskande å lese ein tekst med så godt nynorsk språk med spor av jærdialekt. Ein annan ting som styrker boka, er at Erling Thu er så personleg, både med omsyn til røynsler frå den kristne forsamlinga og frå eige ekteskap. Ektemaken får ei høg stjerne. Det betyr at underordning og ordningar der i heimen er langt frå undertrykking. Ekteskapet er prega av gjensidig respekt og tenarsinn. Boka fortener mange lesarar.» 
Stig Magne Heitmann  – Åpne Dører

Jeg husker godt første møte med Erling Thu. Jeg hadde fått invitasjon til å besøke han og Solveig i deres sjarmerende ‘hus i skogen’. Lite visste jeg at dette skulle bli begynnelsen til et varmt vennskap - hvor jeg gjennom årene skulle få stille spørsmål, lytte og lære til en mann som gjennom et helt liv har elsket Jesus, gitt akt på egen vandring, vært trofast i tjenesten og søkt å bøye seg for Skriftens autoritet.

Nettopp fordi den kristne alltid har trodd på Bibelens autoritet er denne boken viktig. I en tid hvor kristenfolket ofte og ubevisst «siler» teologien gjennom samtidens ideologi og filosofi - så søker Erling å orientere oss tilbake til ‘hva sier Skriften?’. Vel kan en se og lande ulikt i noen spørsmål, men bokens siktemål om å finne sannheten i Bibelen, er sårt trengt i en tid som denne!
Daniel Sæbjørnsen, pastor for Passion Åsane, leder for Preach! og forkynner.

Mange har kristne ledere har forsøkt å parkere begrepet underordning som uinteressant og avleggs. For alle som tror at Bibelen er Guds ord er denne boka fra Erling Thu en brannfakkel som ikke kan overses. Erling går som vanlig grundig til verks, og tar leseren med gjennom Bibelen og viser hvordan ansvar og underordning er en rød tråd gjennom hele den bibelske fortellingen. Det beste av alt er at han fyller disse ladede begrepene knyttet til underordning og lederskap med et bibelsk innhold. Da trer også Gud fram i boka som den skapende og livgivende Gud, der underordning, styre og ansvar er en del av Guds frelsesplan. Å la bibelen definere forståelsen og forme tankegangen framfor egne erfaringer og preferanser har alltid vært vegen for de som har ryddet veg for Herren. Med denne boka har Erling levert et verktøy for alle som vil la Bibelen forklare kulturen framfor å la kulturen definere Bibelen.    
Terje Dahle, Leder av Kristent Nettverk

En veldig interessant bok, som tar opp temaer som er lite forkynt i dagens menighet i Norge, men som er essensielle for at menigheten skal vokse i enhet og i åndelig modenhet og troskap til Herren Jesus. Det handler om ydmykhet, lydighet og underordning, holdninger som er selve grunnlaget for å kunne leve og vokse som disipler av Jesus Kristus, uansett hvilket århundre vi lever i. Forfatteren synes å ha studert disse temaene og har fått en innsikt som vi trenger i vår tid. Selv om det er enkelte ting i boka jeg ikke kan si meg enig i, så vil jeg anbefale å lese boka åpent og bedende. Den vil gi nytt liv og forståelse inn i et område som ser ut til å ha blitt glemt eller fortiet i mange sammenhenger, og gi innsikt og åpenbaring omkring et tema som menigheten i vår tid trenger å ta opp til fornyelse.
Berit Hognestad, sjelesørger

 

LA DEG UTFORDRE! På en både spennende og samtidig grundig måte leder Erling Thu oss i denne boken inn i krevende men viktige prinsipper i Gud Ord. Med usvikelig tro på at Gud vil oss vel, og at Ordet er vår forpliktende veiviser, tar han oss gjennom aktuelle problemstillinger på en gjennomført konsekvent måte. Personlig ble jeg utfordret, samtidig som vårt noe ulike teologiske ståsted gjør at jeg stiller spørsmålstegn ved noen av hans konklusjoner. Med dette sagt, så er jeg takknemlig for at en slik bibelutleggelse blir tilgjengelig, og anbefaler med glede boken til alle som vil arbeide på dypet med temaet Guds ordninger. Runar Landro, pastor og veileder.

Den siste tidens debatt om underordning i ekteskapet har avstedkommet en ny bok. Den meget aktive forkynneren og skribenten Erling Thus utgivelse er virkelig verd å lese. Han viser stor respekt for Skriften – og forkynner «som Guds ord». Imidlertid alle tolker ved å legge ut sin forståelse av bibelteksten, det gjør også Thu. Personlig husker jeg ham godt fra pinsevennenes predikantkonferanse i Filadelfia, Oslo i 1975. Siden har han vært svært markant i norsk frikirkelighet, som forkynner og ikke minst som forfatter. Han har en meget god penn og holder seg til sin barndoms målform, nynorsk. Hans tolkninger av til dels vanskelige bibelord er ganske overbevisende, selv om jeg som konservativ pastor i Pinsebevegelsen ikke ville gjort linen fullt så stram. Imidlertid, han viser en kjærlighet til Guds ord og en kunnskap imponerer meg og har evnen til å kle sine tanker i ord. Thus undervisning om ekteskapet – mann og kvinne – er vakker.  Dersom ektemannen lever etter de apostoliske formaningene og elsker sin kone og kona har respekt for sin mann, er det ikke bare fullt mulig å leve vellykket sammen slik Thu beskriver, men det er en forutsetning. Imidlertid konstaterer jeg at mange ekteskap fungerer svært bra, uten å fokusere på underordning, men ektefellene er glad i hverandre, taler vel om hverandre og lever harmonisk sammen.

Men hva med mann og kvinne i menigheten – i Guds forsamling? Thu liker ikke uttrykket «tjenestedeling», men er tydelig på at lederskapet skal utgjøres av menn, selv om kvinner kan praktisere i den nådegaveutrustningen Gud har gitt, blant annet profetisk tale, som er tale til oppbyggelse, formaning og trøst. Selvfølgelig kan menn og kvinner også la Den hellige ånd bruke sine medfødte talenter og egenskaper. Men Thu er svært tydelig - styringsoppgaver er altså forbeholdt menn.

Visst er det noe i et par kapitler som provoserer meg, jeg som vokste opp i Pinsebevegelsen på 1960-tallet, som vedrører «vår ferd i Guds hus», blant annet kvinners hodeplagg. Imidlertid er jeg takknemlig for at han er så tydelig vedrørende caps-hysteriet som har utviklet seg i Guds menigheter.

Jeg vil takke Erling Thu for denne boka og anbefale den. Jeg innrømmer at den gjorde inntrykk og nappet litt i mine egne mer og mindre sementerte oppfatninger, og det har vi alle godt av.

Terje Berg – pastor i Pinsebevegelsen

 

Solid, grundig, velskrevet om et kontroversielt tema. Erling Thu viser både med penn og levd liv at han tror at Bibelen er Guds autoritative ord også for vår tid - og at det følger velsignelse med ikke bare å tro det, men gjøre etter det.
Bjørn Olav Hansen, Bønneleder, baptistpastor

Bokdetaljer
Forfatter Erling Thu
Forlag Ventura
ISBN 978-82-8365-147-8
Innbinding Stor pocket med klaffer
Antall sider 172

Skriv produktomtale

Merk: HTML blir ikke oversatt.
    Dårlig           Bra