Derek Prince

Derek Prince (1915-2003) - en av verdens mest anerkjente bibellærere og forfatter. Han skrev over 50 bøker, over 450 audio og 150 DVD-er. Mange av disse er oversatt og publisert til mer enn 80 land.Hans undervisning er fremdeles dagsaktuell, og globalt er det i dag mange nasjonale DPM-kontorer som viderefører hans undervisning, deriblant Derek Prince Ministries NORGE.


Åndelig krigføring i endetiden
De skal drive ut onde ånder
Deklarer Guds ord

Deklarer Guds ord

Derek Prince

Derek Prince - Biografi

Derek Prince - Biografi

Stephen Mansfield

Gjennom salmene

Gjennom salmene

Derek Prince

Grunnvollen for kristen livsstil
Guds virkemiddel mot avvisning
Gudsfrykt - Hva så med tungen
Håp - Derek Prince

Håp - Derek Prince

Derek Prince

Hør Guds stemme

Hør Guds stemme

Derek Prince

Oppdrag Jerusalem

Oppdrag Jerusalem

Derek Prince

Velsignelse eller forbannelse