Kristent Nettverk

Kristent Nettverk er et norsk misjonsarbeid. Vi driver med forkynnelse, ledertrening, menighetsplanting, misjon og hjelpearbeid.

Kristent Nettverk er et apostolisk arbeid. Vi tror at hele Bibelen er Guds ord, og vi bygger på det Jesus og hans apostler har overlevert gjennom Det nye testamentet.

Vi tror at Gud reiser opp apostler i dag som kjennetegnes av en dyp forpliktelse til Bibelen og til å forkynne det samme fundamentet som Jesus og hans apostler la for menigheten. 

Besøk gjerne kristen nettverk sine nettsider
 

Bygg på Jesus

Bygg på Jesus

Red. Erling Thu

Forstå Bibelen - ord som er ånd og liv
Guds rike - på jorden som i himmelen
Håndbok for eit Profetisk liv
Pakt - Å leve på Guds måte
Verdens håp - gjenreisning i Kristus

Verdens håp - gjenreisning i Kristus

Norleif Askeland og Tony Ling