Luther forlag

Luther Forlag AS er blant Norges eldste eksisterende bokforlag, med røtter som går tilbake til 1860-årene. Forlaget har en luthersk kristen profil. Utgivelsene teller mellom 40 og 50 titler i året og inneholder både norsk og oversatt litteratur. Luther Forlag utgir teologiske fagbøker, konfirmantlitteratur, skjønnlitteraturandaktsbøkersangbøkerbarne- og ungdomsbøker og bøker om kristen tro generelt.

Forlagsvirksomheten startet under navnet Lutherstiftelsen i 1868, med oppgave å produsere og distribuere «Skrifter af opbyggeligt Indhold». I 1974 ble forlaget utskilt fra Lutherstiftelsen og gikk sammen med Nomi Forlag og Sambåndets forlag til Luther Forlag.

Det finnes ingen produkter å vise.